Skip to content

Kohti valtuustoja

2012 October 11
by Harri Kivistö

Viime eduskuntavaaleissa piraatit saivat Tampereelta 1829 ääntä, eli 1,5% kannatuksen. Tämä oli varsin kova tulos ensimmäistä kertaa vaaleihin osallistuvalta puolueelta. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Tampereella SKP sai yhden paikan 1690 äänellä ja Tampereen sitoutumattomat saivat kaksi paikkaa 3482 äänellä. Näiden lukujen valossa Tampereen piraatit pääsevät valtuuston pelkillä niillä äänillä jotka keräsivät eduskuntavaaleissa. Kun ottaa huomioon, että voimakkain kannatus on nuorten parissa, voisi olettaa äänisaaliin kasvavan jo pelkästään uusien 18-vuotiaiden äänestäjien vuoksi.

Piraattipuolueen, kuten muiden uusien puolueiden, olennainen haaste on päästä valtaväestön tietoisuuteen. Suurin osa äänestäjistä tietää että tällainen puolue on olemassa, mutta kovin harva varmasti heistä tietää mitä puolue tosiasiallisesti ajaa saati mitkä ovat paikalliset teemat kunnallisvaaleissa.
Uusien puolueiden kohdalla julkisuus on selkeästi akkumulatiivista: jokainen uusi uutisjuttu tai muu maininta mediassa vahvistaa ihmisten käsitystä puolueesta. Näin ollen tietoisuus piraateista kasvaa koko ajan, mikä taas aiheuttaa aivan luontaista kannatuksen kasvua.

Tampere ei ole ainoa paikkakunta, jossa Piraatit ovat menossa valtuustoon (ja tavoitteena on kaksi paikkaa): ainakin Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä sekä Turussa vaaliasetelmat näyttävät suotuisilta, ihan maltillisestikin arvioituna. Joissain muissa kunnissa piraatit ovat kampanjoineet todella aktiivisesti suhteellisen pienistä ehdokasmääristä huolimatta. Esimerkiksi Kouvolan kolmen ehdokkaan joukko on kiertänyt pitkin pitäjiä ja hyvin mahdollisesti tavoittanut enemmän äänestäjiä kuin isommat ehdokasryhmät suuremmilla paikkakunnilla. Läpi pääseminen on aivan mahdollista näissä pienemmissäkin kunnissa, kun on riittävästi tahtoa ja osaamista.

Toki vaalityö on todella tärkeää, vaikka menestys olisikin epätodennäköinen omalla paikkakunnalla. Hyvä esiintyminen saattaa innostaa ihmisiä liittymään puolueeseen tai toimimaan paikallisaktiiveina, mikä kantaa hedelmää seuraavissa vaaleissa. Lisäksi vaalien alla saa sellaista näkyvyyttä, mikä ei muulloin ole mahdollista, ja koska ihmiset ovat vaaleissa avoimempia politiikalle, moni tulee muistamaan Piraattipuolueen paremmin seuraavalla kerralla ja kenties pitämään sitä varteenotettavampana vaihtoehtona kuin aiemmin.

Piraattien paikallisohjelmissa ajetaan monenlaisia aiheita sen mukaan millaisia haasteita mikäkin kunta kohtaa ja millaisia ajatuksia paikallisilla ehdokkailla on ongelmien ratkaisemiseksi. Kansallisia teemoja ovat mm. hallinnon avoimuus, palveluiden turvaaminen, tietojärjestelmien parempi kilpailutus, tietoyhteiskunnan kehittäminen, vapaa data ja kulttuuri, byrokratian vähentäminen sekä demokratian lisääminen. Pidän näitä teemoja todella hyvinä: varmasti niiden parissa työskenteleminen parantaa jokaisen kunnan toimintaa. Siksi me olemme mukana vaaleissa, ja siksi on niin tärkeää että pääsemme valtuustoihin.

Nyt on intensiivisen kampanjoinnin aika. Vaalit ovat jo alkaneet. Ennakkoäänestys alkaa jo viikon päästä, varsinaiseen vaalipäivään on aikaa enää kaksi ja puoli viikkoa. Kaikkia tarvitaan. On monia tapoja tukea vaalityötä. Voit jakaa lehtisiä, auttaa vaalimökillä tai -teltalla, lahjoittaa parikymppiä paikalliseen vaalityöhön, jakaa puolueen materiaalia, kirjoituksia ja uutisia netissä, ja niin edelleen. Miten haluatkin auttaa, kenties se on se merkittävä panostus mitä tarvitaan viemään oman kuntasi piraattiehdokas valtuustoon asti.

Comments are closed.