Skip to content

Tampereen kaupunginvaltuustoon

2017 maaliskuu 3
by Harri Kivistö

Viime eduskuntavaaleissa Piraatit saivat Tampereelta 2207 ääntä, eli 1,7% kannatuksen. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Tampereella SKP sai yhden paikan 1600 äänellä ja Tampereen sitoutumattomat saivat myös yhden paikan 2625 äänellä. Näiden lukujen valossa Piraatit pääsevät valtuuston jo pelkillä niillä äänillä, jotka keräsivät eduskuntavaaleissa. Piraattien kannatus on kasvanut tasaisesti.

Piraattipuolueen, kuten muiden uusien puolueiden, olennainen haaste on päästä valtaväestön tietoisuuteen. Suurin osa äänestäjistä tietää että tällainen puolue on olemassa, mutta kovin harva varmasti heistä tietää mitä puolue tosiasiallisesti ajaa saati mitkä ovat paikalliset teemat kuntavaaleissa. Tampere on jo selkeästi tiellä kohti Piraattipuolueen visiota toimivasta kaupungista, jossa ”päätöksenteko on avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa jo suunnittelun alkaessa”, kuten kansallisessa kuntavaaliohjelmassa todetaan. Tällaisessa kaupungissa on ”laadukas koulujärjestelmä, joukkoliikenne on suosittua ja kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat viihtyisät. Julkinen tila on aidosti yhteistä.”

Tampereella panostusta tehokkaaseen joukkoliikenteeseen jatketaan. Ratikkalinja rakennetaan suunnitelman mukaisesti. Samalla rakennetaan Hervanta-Keskusta-pyörätie sekä uusia poikittaispyöräreittejä kaupunginosien välille.
Kasvavassa kaupungissa erityiseksi haasteeksi nousee laadukkaiden palveluiden tuottaminen kaikille. Näköalattomien leikkausten sijaan keskitytään ennaltaehkäiseviin hankkeisiin ja pyritään yhä paremmin tuomaan kaupungin tarjoamia palveluita ja projekteja kaikkien saatavilla. Kaupunkisuunnittelussa käytetään yhä enemmän urbaania vihreyttä: kaupunkiviljely, viherkatot ja muunlaiset kaupunkitilan ja viheralueen yhteensulauttamiset ovat avainasemassa tulevaisuuden kaupungin hyvinvoinnissa.

Piraattien paikallisohjelmissa ajetaan monenlaisia aiheita sen mukaan millaisia haasteita mikäkin kunta kohtaa ja millaisia ajatuksia paikallisilla ehdokkailla on ongelmien ratkaisemiseksi. Kansallisia teemoja ovat mm. hallinnon avoimuus, palveluiden turvaaminen, tietojärjestelmien parempi kilpailutus, tietoyhteiskunnan kehittäminen, vapaa data ja kulttuuri, byrokratian vähentäminen sekä demokratian lisääminen. Pidän näitä teemoja todella hyvinä: varmasti niiden parissa työskenteleminen parantaa jokaisen kunnan toimintaa. Siksi me olemme mukana vaaleissa, ja siksi on niin tärkeää että pääsemme valtuustoihin.

Tampereella on 19 Piraattipuolueen ehdokasta. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin ja noin kolmannes enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Kaikki edellytykset vaalimenestykseen ovat siis koossa.

Comments are closed.