Skip to content

Eduskuntavaalit 2015

Olen ehdolla eduskuntaan Piraattipuolueen listoilta Pirkanmaan vaalipiirissä. Vaalipäivä on 19.4. Äänestysnumero on 81.

Päällimmäiset teemani ovat:

1. Perustulo

Rikkinäinen ja raskas sosiaaliturvajärjestelmä tulee siivota perinpohjaisesti ottamalla käyttöön yleinen ja vastikkeeton perustulo, jolla poistetaan kannustinloukut, taataan riittävä toimeentulo kaikille sekä eliminoidaan suurelta osin sosiaaliturvan byrokraattisuus. Perustulon avulla voidaan tehokkaammin ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa heikommassa asemassa olevien hyvinvointia, joista moni putoaa nykyisen turvaverkon aukkojen lävitse. Perustulo helpottaisi pienyrittäjien asemaa ja tekisi monenlaisista töistä kannattavia.

 

2. Ei poliisivaltiolle

Pakkokeinolakia on laajennettu viime aikoina hälyttävän paljon. Kansalaisten oikeuksia ja oikeusturvaa tulisi korostaa enemmän. Yksityisyyteen tulee kajota ainoastaan vakavasta rikoksesta epäillyn kohdalla. Niin hallintorakenteiden, yritysten kuin yksittäisten kansalaistenkin tietoturvaan on luotava yhteisiä standardeja. Toimivia ratkaisuja ovat avoin lähdekoodi, johdonmukaiset henkilökohtaiset rangaistukset selkeistä yksityisyyden loukkauksista sekä tarvittaessa voimakas ulkopoliittinen painostus. GPS-seurantaan perustuvaa autoveroa ei saa missään nimessä hyväksyä, eikä sen kaltaista valvontajärjestelmää saa sallia. Poliisin resursseja tulisi kohdentaa olennaisiin tehtäviin, kuten kansalaisten turvallisuuden ylläpitämiseen, ja jättää uhrittomat rikokset vähemmälle huomiolle. Näin valvontaoikeuksille olisi vähemmän tarvetta.

 

3. Järkeä tekijänoikeuslakiin

Tekijänoikeuslaki on ristiriitainen ja ajastaan pahasti jäljellä. Paikalliset korjaukset ja poikkeukset eivät auta asiaa, vaan ratkaisu on palauttaa tekijänoikeus kokonaan alkutekijöihinsä ja lähteä niistä periaatteista, jotka ovat kaikille tärkeitä: oikeus tulla tunnustetuksi teoksen tekijänä ja oikeus saada kohtuullista korvausta kohtuullisen ajan sisällä teoksen kaupallisesta käytöstä. Tulisi edetä kohti peruslisenssijärjestelmää, jossa teoksen käyttö olisi helpompaa ja korvaukset myöskin automaattisia, ellei paikallisesti haluta sopia toisin. Teosten vapaampi uusiokäyttö sekä kattava perustulo ovat avaimet kulttuurin suurempaan monimuotoisuuteen. Yksityinen kopiointi ja tiedostonjakaminen tulee sallia.

 

4. Tiede ja sivistys etusijalle päätöksenteossa

Koulutuksesta ei pidä leikata, eikä pidä yksipuolisesti etsiä koulutuksesta suoraa taloudellista hyötyä. Sivistys on arvo itsessään ja toisaalta työmarkkinoilla kehitys on nopeaa ja ennustamatonta, minkä vuoksi tulisi kouluttaa osaavaa väkeä kaikille aloille sekä tukea uudelleenkouluttautumista kaikin tavoin. Kansainvälistymiseen kuuluu monipuolinen kielitaito, ja siksi joka opetusasteella tulee tarjota monia valinnaisia kielivaihtoehtoja. Tieteen tuoreimpia tuloksia tulee aktiivisesti käyttää päätöksenteon tukena. Esimerkiksi geenimuuntelua tulisi avoimesti harkita yhtenä lääkkeenä suomen maatalouteen ongelmiin. Kasvavaa automatisaatiota ei tulisi pitää uhkakuvana vaan mahdollisuutena.

 

 

Kampanjaani voi tukea lahjoittamalla:
Harri Kivistö/vaalikampanja
FI18 3636 3010 7587 53 / TAPIFI22
Tekstikenttään: oma nimi tai ”anonyymi lahjoitus”

Vähäinenkin summa auttaa paljon. Yli 500 euron lahjoitukset ovat julkisia. Pienempien lahjoitusten kohdalla lahjoittajan nimi mainitaan ainoastaan, mikäli lahjoittaja näin toivoo.

Bitcoin: 1Bb5Z7UQYHMWsX3U2dSnWhxTM3ahP3j9EU

One Response

Trackbacks and Pingbacks

  1. Harri Kivistö « Piraattipuolue

Comments are closed.