Skip to content

Näin nostetaan parlamenttivaalien äänestysprosenttia

2019 May 20
Comments Off on Näin nostetaan parlamenttivaalien äänestysprosenttia

Eurovaaleissa äänestysaktiivisuus tuppaa olemaan heikko. Vaaleista toiseen päivitellään matalaa äänestysprosenttia ja kysellään, kuinka ihmiset saataisiin aktivoitua äänestämään. Minulla on pari ajatusta, joiden avulla saataisiin varmasti ainakin vähän kohennettua ihmisten osallistumista unionin demokratiaan.

1. Sillä, miten puhumme asioista, on suora vaikutus itse asioihin

Ensinnäkin saisimme puhua vähemmän EU:sta instituutiona ja enemmän suoraan sen vaaleista ja päätöksistä. Emme puhu ‘suomivaaleista’, miksi siis ‘eurovaalit’ eikä parlamenttivaalit? Suomessa ei ole ‘parlamenttia’ joten ei olisi epäselvyyttä, mistä parlamentista on kyse. Tässäkin tulisi välttää vanhaa virhettä viestittää Euroopan unionin päätöksenteon olevan kaukaista, erillistä tai eksoottista ja siksi jotain sellaista, mihin tavallisen suomalaisen kotimaantallaajan ei lainkaan tarvitse sekaantua.

Toiseksi Euroopan parlamenttiin ei valita Suomen eduskuntapuolueita. Siellä ei istu Suomen eduskuntaryhmiä. Meidän tulisi vaaleissa puhua suurimmaksi osaksi europuolueista eikä eduskuntapuolueista. Ehdokkaiden tulisi kampanjoida niiden Euroopan laajuisten puolueiden tunnusten alla, joihin näiden paikalliset puolueet parlamentissa kuuluvat. 

Kolmanneksi poliittisessa keskustelussa ja uutisoinnissa tulisi keskittyä kertomaan, mitä nämä europuolueet ajavat ja päättävät sen sijaan, että aina puhutaan ainoastaan mitä EU on päättänyt tai mitä EU haluaa. Parlamentilla ei ole hallitusta, joten perinteinen oppositio-hallitus-jako ei tässä toimi. Kun asiat liitetään puolueisiin, joskus yksittäisiin edustajiin, ihmiset todennäköisemmin motivoituvat äänestämään. Komission suhteen sama ei suoranaisesti toimi.  Itse asiassa komission koostumukseen vaikutetaan eduskuntavaalien kautta, koska pääministeripuolue valitsee Suomen komissaarin ja sitä kautta pitkälti sen linjan, jota Suomen edustaja komissiossa ajaa.

2. Poliittiset aatteet ovat yhä keskeisiä

Asiat muuttuvat, jakolinjat siirtyvät, uusia aatteita syntyy, vanhoja uudistetaan. Yhtä kaikki poliittiset ideologiat ohjailevat yhteiskuntaa. Sen lisäksi että puhumme yksittäisistä kunakin hetkenä ajankohtaisista asioista, puhukaamme niiden rinnalla aatteista tai ideologioista tai muista poliittisista viitekehyksistä. En tarkoita tällä että joka ikinen asiakysymys määritetään vasemmisto-oikeisto-akselilla tai löydetään joka uutisesta esimerkiksi maahanmuuttonäkökulma ja ohjataan keskustelu siihen. Vastakkainasetteluita on monenlaisia ja eri aatteilla on monia nimiä ja muotoja. Meillä kaikilla on oma tapamme jäsentää maailmaa. Meillä on arvoja, jotka vaikuttavat siihen, millaista tietoa pidämme luotettavana ja millaisia asioita pidämme tärkeinä, ja näitä arvoja tulisi pitää vaaleissa esillä.

Kenties monelle äänestäjälle EU näyttäytyy harmaana byrokratiakoneistona, minkä sokkeloisissa sisuksissa europuolueet lymyävät kiristämässä muttereita ja rasvaamassa akseleita. Uskon että suuri osa ihmisistä kaipaa  tunteen paloa aktivoituakseen, esimerkiksi lupausta uudesta suunnasta. En nyt puhu latteuksista vaan selkeistä arvokysymyksistä ja aatteellisista viittauksista, joissa otetaan aidosti kantaa; joissa syleillään yksiä ja käännetään selkä toisille.

3. Sinä päätät, mistä EU:ssa päätetään ja miten

Meillä on monia tabuja. Yksi niistä on ‘liittovaltio’.

Euroopan Unioni on klassisen määritelmän valossa valtio. Sillä on omat selkeät rajat sekä itsenäinen ja riippumaton ulkopolitiikka. Vallan hajauttaminen osavaltioihin, joita historiallisista syistä ja tradition vuoksi kutsutaan jäsenvaltioiksi, tekee siitä liittovaltion perinteisen kansallisvaltion sijaan. Piraattipuolueen puolueohjelma puhuu hallinnon tasoista, joista millään ei ole mitään erityistä luontaista legitimiteettiä:

Lähtökohtaisesti päätösvalta on yksilöillä. Päätösvalta, joka ei ole yksilöillä, tulee olla sillä taholla, joka pystyy kyseessä olevassa asiassa parhaiten huolehtimaan yksilönvapauksien ja perusoikeuksien turvaamisesta. Piraattipuolue katsoo, että Euroopan unioni on kunnallis- ja aluehallinnon sekä kansallisvaltioiden ohella yksi tällainen taho, jolla voi olla päätösvaltaa eri asioissa.

Parlamentti ei ole ainoa päättävä taho EU:ssa, mutta sillä on merkittävä rooli siinä, millä tavalla liittovaltio käyttää vaikutusvaltaansa. Kaikkea ei pidä kontrolloida ylhäältä alas, mutta minusta on tärkeää, että tällä yhteisellä talousalueella, yhteisellä eurooppalaisella arvopohjalla, yhteisessä liittovaltiossa määritellään tietyt selkeät vähimmäisvaatimukset kansalaisoikeuksien suhteen. Kurssi pitäisi mielestäni kääntää esimerkiksi yksityisyydensuojan suhteen niin, että EU:n osavaltioissa ei saisi harjoittaa minkäänlaista massavalvontaa millään keinoin oli sitten kyse valtioillisista laitoksista tai suuryrityksistä. Kansalaisten yksityisiä tietoja ei saisi kerätä ilman näiden suostumusta kuin erityisissä tapauksissa esimerkiksi rikostutkintaan suoranaisesti liittyen.

Eurooppa toimii paremmin, kun se on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin, vaikka osavaltiot saavatkin usein varsin vapaasti päättää, kuinka käytännössä toteuttavat tehtyjä päätöksiä. Näissä vaaleissa on puhuttu aika paljon suurista asioista kuten ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta ja ihmisarvosta, mikä saattaa hyvinkin enteillä tavallista korkeampaa äänestysprosenttia. Tällaiset aatteelliset kokonaisuudet yhdistettynä konkreettisiin ajankohtaisiin kysymyksiin saavat ihmiset liikkeelle ja äänestämään omien arvojensa puolesta.

Kun menette äänestämään niin mainitkaa siitä muille. Jos joku tuttava ei äänestä, kysykää miksi ei. Ketään ei pakoteta tai patisteta uurnille, mutta hyvin moni käyttää lopulta mahdollisuuden äänestää, jos vähänkin tuntuu siltä, että äänellä on merkitystä.

Sillä on.

Kymmenen vuotta sitten kävin perustamassa puolueen

2018 May 27
by Harri Kivistö

Kymmenen vuotta sitten kävin perustamassa puolueen. Saman voivat sanoa noin viisikymmentä muuta kansalaista, jotka kokoontuivat 24.5.2008 Tampereen Nekalaan luomaan viralliset raamit uudelle poliittiselle liikkeelle Suomessa.

En tuntenut muita “piraatteja”, kun luin piraattiliitto-uutisblogista hankkeesta perustaa Suomeen Piraattipuolue. Samoin oli monen muun kiinnostuneen varhaisen aktiivin kohdalla. Olimme anonyymejä ääniä ympäri nettiä: kommenttiosioissa, foorumeilla, irkkikanavilla, orastavassa sosiaalisessa mediassa. Liike haki muotoaan.

Taustalla olivat useat tietoyhteiskuntaan liittyvät poliittiset taistot, joissa järki oli kokenut tappion. Koimme, ettei päättäjillä, yhtä tai kahta poikkeusta lukuunottamatta, ollut riittävää ymmärrystä tietoverkkojen toiminnasta. Toisena isona ongelmana pidimme sitä, että puolueet eivät olleet riittävän vahvasti sitoutuneet kansalaisoikeuksiin, kuten yksityisyydensuoja ja sananvapaus, vaan sallivat lainsäädännön rusikoida näitä, kun kyse oli jollain tavoin internetistä.

Oli ehdotettu kunnollista foorumia jossa liike voisi järjestäytyä kunnolla. Puolueen perustamiseen tähtäävä keskustelufoorumi ilmaantui nettiin helmikuun lopulla, ja siellä aloitettiin heti keskustelu, pääasiallisesti nimimerkein.

En tuntenut Matti Hiltusta, joka avasi keskustelupalstan ja toimi alustavana de facto “puoluesihteerinä”; se olisi voinut olla oikeastaan kuka tahansa, mutta sen täytyi olla joku. Ei vain nettipersoona vaan oikea ihminen, lihaa ja verta. Pian moni muukin tuli esiin nimellään ja lupasi olla virallisesti mukana puolueen perustamisessa. Neljä meistä päätti laittaa heti yhdistyksen perustamisen vireille, jotta kukaan muu taho ei yrittäisi kiusantekomielessä kaapata nimeä: minä, Carl Wahlman, Pasi Palmulehto ja Pasi Vähämartti. Me olimme paperilla yhdistyksen ensimmäiset jäsenet sekä sen ensimmäinen hallitus. Tämä kokous käytiin Orivedellä 13.3.2008.

Uuden puolueen perustaminen on aina kiinnostava uutinen. Varhaisissa lehtijutuissa Matti Hiltunen antoi luonnollisesti puoluelle kasvot. Ensimmäinen lehtiartikkeli Piraattipuolueesta oli ehkä Helsingin Sanomissa 26.2. Savon Sanomat teki 5.3. hieman laajemman jutun, jossa haastateltiin Hiltusta ja koetettiin kuvata puoluetta tämän persoonan kautta. Hiltunen ei kokenut itseään johtajahahmoksi, ja koettikin painottaa asemansa olevan vain väliaikainen ensimmäiseen puoluekokoukseen asti.

Paikallisia tapaamisia järjestettiin varsin pian. Ensimmäinen tällainen (tietääkseni) oli Tampereella 8.3. Meitä oli viisi nuorta miestä kahvila Nostalgiassa. Tutustuimme toisiimme ja keskustelimme muun muassa siitä, miten uuden puolueen paikallistoimintaa lähdettäisiin kehittämään. Yksi paikallisaktiiveista sanoi saavansa käyttöön kokouspaikan Nekalasta puolueen perustamista varten, ja keskustelupalstalla tätä kannatettiin. Kokouspäivä sovittiin parin kuukauden päähän, jotta olisi riittävästi aikaa laatia ehdotukset puolueohjelmaksi, yhdistyksen säännöiksi ja niin edelleen. Kaikesta valmisteluista huolimatta itse kokouksessa oli paljon seikkaperäistä vääntöä poliittisista tavoitteista, erityisesti tarkemmista sanamuodoista ja välimerkeistä. Tätä arvokasta nillittämisen perinnettä on vaalittu puoluekokouksissa siitä lähtien, joskin parin viime vuoden aikana kokoukset ovat selkiytyneet ja virtaviivaistuneet toimintakulttuurin kehittymisen myötä.

Kokouksen tärkein asia oli toki puolueen perustaminen. Yhdistys tarvitsi hallituksen sekä säännöt. Porilainen Carl Wahlman, valittiin puheenjohtajaksi ja Pasi Palmulehto varapuheenjohtajaksi. Cawa oli sanavalmis ja edustuskelpoinen. Puolueen käytännön johtaminen sovittiin suureksi osaksi varapuheenjohtajan harteille. Palmulehdosta tulikin jo seuraavan vuoden alussa seuraava puheenjohtaja, mitä tehtävää hän hoiti vuoteen 2012 asti. Muut ensimmäisen puoluehallituksen jäsenet olivat Mikko Kunnari, Matti Hiltunen, Kaj Sotala, Tuisku Tamminen sekä minä. Varajäseninä toimivat Pasi Vähämartti, Ahto Apajalahti, Patrik Hirvinen, Jyri Hämäläinen, Tero Inha sekä Lari Yltiö.

Osallistujia oli 40–50. Saimme vieraaksi Ruotsin Piratpartietin perustajan ja piraattien kansainvälisen supertähden Rick Falkvingen, joka puhui kokemuksista poliittisen liikkeen perustamisesta sekä niistä toimenpiteistä ja toimintatavoista, jotka hänen mielestään siivittäisivät Piraattipuolueen menestykseen

Perustuskokous eteni kaikin puolin rationaalisessa ilmapiirissä. Kokousväki keskusteli tutuista asioista: tekijänoikeuslaista Lex Karpelasta, teletietojen tallennusdirektiivin vaikutuksesta Suomen lainsäädäntöön, mahdollisesta tulevasta urkintalaista “Lex Nokiasta”, sähköisestä äänestyksestä sekä Ruotsissa vireillä olleesta FRA-laista, eli suurten kansanjoukkojen yleisistä huolenaiheista. Toki myös periaatteellisemmista poliittisista aatteista puhuttiin, mutta kellään ei tuntunut olevan intoa väitellä suurista poliittisista jakolinjoista ja kiistakysymyksistä. Huomio keskittyi niihin ajatuksiin, jotka olivat tuoneet meidät yhteen

Olimme kaikki huolissamme demokratian tilasta. Etujärjestöillä ja puoluekoneistoilla oli liian suuri valta verrattuna tavalliseen kansaan. Halusimme päätöksenteosta avoimempaa ja selkeämpää, esimerkiksi suoran demokratian avulla. Poliitikkojen tehtäväksi jää etsiä ja toteuttaa järkeviä ratkaisuja kansan tahdon mukaisesti ilman eturyhmäpolitiikkaa tai puoluepolitikointia. Parhaat ratkaisut löytyvät kehittyvästä teknologiasta ja ne perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Vaikka perusteilla oleva puolue olikin puolue, tarkoitus oli toimia aivan eri tavoin kuin perinteiset puolueet. Suurimmalle osalle oli alusta pitäen itsestään selvää, ettei uusi puolue kunnioittaisi luutunutta vasemmisto-oikeisto-jaottelua, vaan olisi sellaisen asemasodan yläpuolella.

Kuulostavatko nämä ajatukset yhtään tutuilta?

Kenties olimme aikaamme edellä. Tai kenties naiivilla idealismilla on tapana ilmetä samoin tavoin eri aikoina.

Olen sittemmin näiden kymmenen vuoden aikana oppinut politiikasta, maamme poliittisesta historiasta sekä yhteiskuntamme rakenteista yhtä ja toista oleellista, minkä vuoksi katson itseäni kymmenen vuoden takaa sekä nolona että kaihoisasti. Puolueohjelmaan kirjatut ideaalit ja tavoitteet ovat minusta yhä oikeita ja erittäin tärkeitä, ja kaipaan nyt jonkin verran sitä aatteen paloa, joka niitä ympäröi. Ryhmänä ymmärryksemme politiikasta oli kuitenkin varsin heppoinen.

Uudet poliittiset liikkeet pitävät usein itseään hetken ilmiönä, joka korjaa demokratian, siivoa korruption, purkaa byrokratian, vapauttaa kansan, oikaisee erheet, ja tämän jälkeen ratsastaa auringonlaskuun. Tällaista räväkkää ravistelua päätöksenteko tarvitseekin ajoittaan. Tehtävä on kuitenkin usein paljon monisäikeisempi kuin mitä uudistajat ajattelevat. Se ei ole välttämättä odotettua vaikeampi, mutta se on usein odotettua ongelmallisempi. Kysymyksenasettelu pitää matkan varrella purkaa ja koota uudestaan. On tunnustettava, että samoja tai samankaltaisia tavoitteita ajavat muutkin toimijat omissa raameissaan. Tavoitteista saatetaan olla samaa mieltä, mutta keinoista ei päästä suoraan sopuun. Ihmiset ovat usein myös vahvasti eri mieltä keskeisistä tosiasioista.

Haluaisin ajatella, että Piraattipuolue on hiljalleen kasvanut aikuiseksi. Uudet kasvot ovat vähitellen syrjäyttäneet varhaisen puoluejohdon. Vanhoista parroista puolueen johdossa roikkuvat enää minä, Janne Paalijärvi sekä rahastonhoitajan tehtävää perustuskokouksesta lähtien hoitanut Pasi Vähämartti. Puolueohjelma on vähän kerrassaan laajentunut kattamaan tietoyhteiskuntaan suoraan liittyvien asioiden, ts. piracoren, lisäksi kattamaan politiikkaa kokonaisvaltaisemmin. Puolueen julkikuva on parantunut; saamme viestiämme yhä paremmin kuuluviin. Kansallinen kannatus on kasvanut loppujen lopuksi varsin tasaisesti vuosien aikana jäsenmäärän rinnalla.

Eduskuntaan rynnistäminen on jäänyt vielä toistaiseksi tekemättä, mutta puolueen ensimmäiset kunnallisvaltuutetut saimme lopulta viime vaaleissa Helsinkiin ja Jyväskylään sekä yhden varavaltuutetun Espooseen vaaliliiton kautta. Uusia puolueita tulee ja menee. Vähittäinen kasvu ja pitkäjänteinen puolueen rakentaminen eivät olleet niitä strategioita, joista puhuimme kymmenen vuotta sitten, mutta kenties niiden kautta tuleva menestys on pysyvämpää. Alun idealismista ja puhtaasta innosta huolimatta Suomen Piraattipuolue ei ole ollut populistinen liike. Populismi ei ole yksinkertaisesti sopinut meille, vaikka olemme monesti yrittäneet sitä valjastaa käyttöömme — aina puolueen nimestä lähtien.

Piraattipuolueen 10-vuotista taivalta juhlitaan 9.6.2018 klo 12 Käärmeenpesässä (Sörnäisten rantatie 33, Helsinki). Synttärilahjoitukset tilille:  FI87 5630 6220 0248 91 Viite: 10101010101010101010
Synttärit facebookissa

 

Älä äänestä näitä

2017 April 4
by Harri Kivistö

Monet listaavat suosituksia. Ajattelin sen sijaan listata ketä ei saa äänestää:

Hervannasta voi ainakin etsiä ehdokkaita

  1. Ehdokasta, jolla on suuret ja hienot mainokset. Jos ne on rahoitettu täysin omista rahoista, tällä henkilöllä on jo riittävästi vaikutusvaltaa eikä hän tarvitse sinun tai kenenkään muunkaan ääntä. Jos vaaliraha tulee muualta, on todennäköistä, ettei ehdokas aja lainkaan sinun asiaasi tai yhteiskunnan etua vaan vain niiden tahojen etua ja asiaa, jotka hänen kampanjansa ovat rahoittaneet.
  2. Kaveria väärästä puolueesta. Suomen vaalijärjestelmässä sinä äänestät aina puoluetta (ja lisäksi sitä henkilöä), mikäli ylipäänsä äänestät. Suomen vaaleissa ei ole mahdollista äänestää vain henkilöä, vaan aina ääni menee koko listalle ja hyödyttää vain niitä, jotka ovat lopulta listan kärjillä. Erityisesti kuntavaaleissa, joissa ehdokaslistat saavat olla valtavia, varsinkin suuret puolueet kahmivat ehdokkaita mistä vain niitä löytävät välittämättä yhtään, mitä nämä ehkä ovat mistäkin asioista mieltä. Se sinun koulukaverisi on listalla vain kerätäkseen ääniä niille tunnetummille ja rahakkaammille ehdokkaille, joiden on tarkoitus päästä läpi.
  3. Kansanedustajaa tai muuta maankuulua poliitikkoa. Hänellä on tärkeämpääkin tekemistä kuin osallistua Möksyjärven valtuuston kokouksiin. Hän on mukana ainoastaan pönkittääkseen puolueen äänisaalista ja kenties omaa egoaan. Hän palaa heti vaalikampanjan jälkeen takaisin Helsinkiin eikä rakkaassa kotikunnassaan käväisekään ennen seuraavia vaaleja.
  4. Ehdokasta, joka ei ole jättänyt vaalirahoituksen ennakkoilmoitusta. Tämä ei ole mikään vedenpitävä osoitus ehdokkaan avoimuudesta, mutta se on hyvä alku. Käy tarkastamassa oman ehdokkaasi tilanne täältä. Piraattipuolueen kaikki ehdokkaat täyttivät ennakkoilmoituksen ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
  5. Aku Ankkaa, Veltto Virtasta, Paavo Väyrystä tai mitään muutakaan mukahauskaa läppää. Ei mikään niistä ole oikeasti yhtään hauska, vaikka tuntuisi pään sisällä kuinka nokkelalta. Usko pois: ne ovat kaikki vanhoja vitsejä eikä niille naura edes keskusvaalilautakunnan tarkistusääntenlaskija.

Tampereen kaupunginvaltuustoon

2017 March 3
Comments Off on Tampereen kaupunginvaltuustoon
by Harri Kivistö

Viime eduskuntavaaleissa Piraatit saivat Tampereelta 2207 ääntä, eli 1,7% kannatuksen. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Tampereella SKP sai yhden paikan 1600 äänellä ja Tampereen sitoutumattomat saivat myös yhden paikan 2625 äänellä. Näiden lukujen valossa Piraatit pääsevät valtuuston jo pelkillä niillä äänillä, jotka keräsivät eduskuntavaaleissa. Piraattien kannatus on kasvanut tasaisesti.

Piraattipuolueen, kuten muiden uusien puolueiden, olennainen haaste on päästä valtaväestön tietoisuuteen. Suurin osa äänestäjistä tietää että tällainen puolue on olemassa, mutta kovin harva varmasti heistä tietää mitä puolue tosiasiallisesti ajaa saati mitkä ovat paikalliset teemat kuntavaaleissa. Tampere on jo selkeästi tiellä kohti Piraattipuolueen visiota toimivasta kaupungista, jossa “päätöksenteko on avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa jo suunnittelun alkaessa”, kuten kansallisessa kuntavaaliohjelmassa todetaan. Tällaisessa kaupungissa on “laadukas koulujärjestelmä, joukkoliikenne on suosittua ja kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat viihtyisät. Julkinen tila on aidosti yhteistä.”

Tampereella panostusta tehokkaaseen joukkoliikenteeseen jatketaan. Ratikkalinja rakennetaan suunnitelman mukaisesti. Samalla rakennetaan Hervanta-Keskusta-pyörätie sekä uusia poikittaispyöräreittejä kaupunginosien välille.
Kasvavassa kaupungissa erityiseksi haasteeksi nousee laadukkaiden palveluiden tuottaminen kaikille. Näköalattomien leikkausten sijaan keskitytään ennaltaehkäiseviin hankkeisiin ja pyritään yhä paremmin tuomaan kaupungin tarjoamia palveluita ja projekteja kaikkien saatavilla. Kaupunkisuunnittelussa käytetään yhä enemmän urbaania vihreyttä: kaupunkiviljely, viherkatot ja muunlaiset kaupunkitilan ja viheralueen yhteensulauttamiset ovat avainasemassa tulevaisuuden kaupungin hyvinvoinnissa.

Piraattien paikallisohjelmissa ajetaan monenlaisia aiheita sen mukaan millaisia haasteita mikäkin kunta kohtaa ja millaisia ajatuksia paikallisilla ehdokkailla on ongelmien ratkaisemiseksi. Kansallisia teemoja ovat mm. hallinnon avoimuus, palveluiden turvaaminen, tietojärjestelmien parempi kilpailutus, tietoyhteiskunnan kehittäminen, vapaa data ja kulttuuri, byrokratian vähentäminen sekä demokratian lisääminen. Pidän näitä teemoja todella hyvinä: varmasti niiden parissa työskenteleminen parantaa jokaisen kunnan toimintaa. Siksi me olemme mukana vaaleissa, ja siksi on niin tärkeää että pääsemme valtuustoihin.

Tampereella on 19 Piraattipuolueen ehdokasta. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin ja noin kolmannes enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Kaikki edellytykset vaalimenestykseen ovat siis koossa.

620

2015 April 20
by Harri Kivistö

Vaalit on käyty. Vasemmisto hävisi. Porvarillinen agraaripopulismi voitti. Ilokseni myös kokoomus otti osumaa. Hallitusneuvotteluista saattaa tulla vieläkin kinkkisemmät kuin viime kerralla, vaikkei suuria koko kansan huulilla olevia vaikeita kysymyksiä tällä kertaa taidakaan olla.

Piraattien kannatus koheni kaikissa vaalipiireissä. Ensimmäistä kertaa aivan kaikissa vaalipiireissä oli ehdokkaita, eikä missään pelkästään yhtä tai kahta, vaan kaikkialla oli ehdokasryhmiä, jotka kampanjoivat aktiivisesti resurssiensa puitteissa. Suunta on perustamisesta lähtien ollut johdonmukaisesti ja kaikin puolin nouseva.

Toivo oli suuri nousta tällä kertaa eduskuntaan, mutta vaikka teimme kaikkemme ja saimme selkeää kannatuksennousua, se ei missään vaalipiirissä vielä riittänyt yhteen paikkaan. Siinä mielessä tulos oli toki pettymys, varsinkin kun eduskunnassa meidän tarjoamamme poliittinen vaihtoehto ei ole lainkaan edustettuna.

Pitkäjänteisellä työllä ja kärsivällisyydellä saadaan kestäviä tuloksia ja aitoa muutosta. Nopeat kannatuksennousut ovat toki innostavia mutta niitä on politiikassa usein seurannut yhtä nopea syöksy sekä vahvoja sisäisiä ristiriitaisuuksia. On parempi rakentaa menestys vahvalle perustalle rehellisellä ja määrätietoisella politiikalla kuin etsiä oikoreittejä huipulle. Uskon että aikamme vielä koittaa.

Oma tulokseni oli todella mahtava. 620 ääntä. Äänimääräni kasvoi 72% ja nousin Piraattien listalla Pirkanmaalla selkeäksi äänikuninkaaksi. Mitä tulee eduskunnan ulkopuolisten puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaisiin, keräsin ääniä toisiksi eniten. Jäin toiseksi vain Pirkanmaan sitoutumattomien ehdokkaalle ja kokoomuksen kaupunginvaltuutetulle Yrjö Schafeitelille.

Olen hyvin tyytyväinen Pirkanmaan kampanjaan. Kesti jonkin aikaa saada vaalityö kunnolla alkuun, mutta sen jälkeen kone kävi tehokkaasti. Vaalijulisteet toimitettiin jokaiseen paikkaan, materiaalia jaettiin ympäri tamperetta, vaalimökki oli hyvin varustettua ja auki miltei kaikkina päivinä aamusta iltaan. Viimeisestä muuten kiitos kuuluu täysin Teemu Lindroosille. Myös muut uudet ehdokkaat paiskivat töitä siinä missä vanhatkin ja uurastus palkittiin. Esimerkiksi Juha Ristimäki kiipesi suoraan kolmanneksi piraattien listalla.

Erityinen kiitos kuuluu kaikille äänestäjilleni ja tukijoilleni! Tuki on ollut tarpeen ja mahdollistanut näinkin vahvan kampanjan, jolla nyt saatiin vakuuttava henkilökohtainen äänimäärä sekä edesautettiin puolueen kannatuksen kasvua. Varsinkin Tampereella vahva nousu povaa valoisaa tulevaisuutta. Kunnallisvaaleissa tällä kannatuksella mennään kevyesti valtuustoon.

Unohtakaa nyt ne leikkaukset

2015 April 16
Comments Off on Unohtakaa nyt ne leikkaukset
by Harri Kivistö

18345-apple-tree-1920x1080-photography-wallpaperOleellisena osana pensaiden ja puiden hoitoon kuuluu ajoittainen leikkaaminen ja harventaminen. Suuret ja liian lukuisat oksat voivat viedä kasvilta liikaa voimavaroja ja vähentää siten hedelmäsatoa. Harventamisella mahdollistetaan se, että kaikki oksat saavat riittävästi valoa ja ilmaa.

Oikeistopuolueet katsovat Suomen julkisen sektorin paisuneen monilta osin ylisuureksi ja imevän liikaa valtion varoja. Heidän mielestään lääke Suomen talouteen olisi leikata rajusti eri puolilta oksastoa, jottei verotus ehkäisisi uusien versojen (yritysten) kasvua ja vähentäisi vanhojen tuottoa.

Vasemmistopuolueet katsovat, että suuret leikkaukset olisivat liian kivuliaita ja lisäisivät vääjäämättä vähäosaisten ahdinkoa. Puu ei käsittääkseni koe kipua, mutta yhteiskunnan oksien leikkaaminen kyllä sattuu niihin, jotka tarvitsevat näitä julkisia palveluita.

Kaikilla vertauksilla on rajansa, eikä tätä välttämättä kannata tämän pidemmälle viedä. Pidän julkista keskustelua aiheesta pahasti vääristyneenä, mutta olen kyllä samaa mieltä sen hyvin voimakkaan yleisen mielipiteen kanssa, että monelta osin oksat ovat kasvaneet liian suuriksi.

Leikkaaminen ei kuitenkaan nyt ole oleellista. Itse asiassa leikkauspuheet vievät huomion tärkeistä kysymyksistä. Leikkauslistojen esittäminen voi toki olla poliittisesti vaikeaa, ja se vaatii tekemään arvovalintoja ja selkeitä linjauksia. Ne ovat kuitenkin varsin yhdentekeviä.

Tällä hetkellä kaikki eduskuntapuolueiden leikkauspuheet ovat joko toivotonta näpertelyä tai epätoivoista koheltamista.

Leikkauksia pidetään julkisessa keskustelussa usein säästöjen synonyyminä. Useinhan asia on täsmälleen päinvastoin: monesti leikkaukset eivät tuo säästöjä vaan lisäävät kustannuksia, kun järjestelmä ei toimi kunnolla ja virheitä joudutaan kalliisti paikkaamaan. Esimerkiksi koulutukseen kohdistuvat leikkaukset näkyvät kilpailukyvyn heikentymisenä ja sen kautta valtion tulojen hiipumisena.

Yhteiskuntamme on monin osin sairas ja tarvitsee kipeästi suuria rakennemuutoksia. Vaikka kuinka leikkaamme julkisista palveluista, merkittäviä säästöjä ei tule, koska uusia työpaikkoja ei synny eikä työn tekeminen lisäänny niin kauan, kun sosiaalitukijärjestelmä ei kannusta työn tekemiseen ja monenlaiset säännöt estävät uusien yritysten synnyn uusille aloille.

Perustulosta on jo vuosia puhuttu ratkaisuna kannustinloukkuihin ja vastauksena toimeentulotukijärjestelmän paisumiseen yli äyräiden. Näissä vaaleissa kaikista ehdokkaista kaksi kolmesta kannattaa perustuloon siirtymistä. Tietenkin on erimielisyyttä siitä, millainen malli olisi optimaalinen, mutta kuka tahansa pitempään sosiaaliturvan varassa elänyt, varsinkin toimeentulotukea saanut, myöntää perusteellisen uudistuksen olevan tarpeellinen. Ei tarvitse kokea itse tukiviidakon kafkamaisuutta, vaan vakuuttumiseen varmasti riittää tutustuminen nykyisen järjestelmän kustannuksiin ja sen aukkoihin, joiden tukkiminen on loputon projekti: yksi ikuinen ympyrä.

Byrokratian vähentämisestä puhuttaessa puhutaan usein täysin eri asioista. Sääntöjen ja sääntelyn järkevöittämisen lisäksi se saattaa tarkoittaa esimerkiksi opettajien ja sosiaalityöntekijöiden irtisanomisia. Kun määrärahoja leikataan, se ei ole automaattisesti se johto- tai väliporras, joka kevenee, vaan turhan usein suorittavan työn tekijöitä irtisanotaan ensimmäiseksi. Piraattipuolue ei kannata tällaista julkisen sektorin rampauttamista.

Kun minä puhun byrokratian vähentämisestä, tarkoitan nimenomaan sitä, että poistamme monenlaisia sääntöjä ja määräyksiä, joille ei ole erityisen voimakkaita perusteita ja jotka rajoittavat yksilönvapauksia tai vaikeuttavat yritysten toimintaedellytyksiä kohtuuttomasti. Paperisotaa käyvien virkailijoiden vähentäminen väliportaasta on mahdollinen seuraus näistä toimenpiteistä, ei itse tarkoitus. Minun puolestani saavat jäädä duuniin ja pelata siellä vaikka pingistä tai katsoa vanhoja puolalaisia animaatioelokuvia, jos se siitä on kiinni. Tärkeintä on vähentää sellaista sääntelyä, joka on hyvistä tarkoitusperistä huolimatta vahingollista yritystoiminnalle tai rajoittaa yksilönvapauksia.

Tietenkään työntekijöitä ei voi vähentää joltain sektorilta ja odottaa jäljelle jäävien hoitavan samat velvollisuudet yhtä hyvin kuin ennenkin. Ensin karsitaan tehtäviä, sitten näemme kuinka paljon voidaan vähentää, jos voidaan.

Poistetaan rikoslaista kokonaan erinäisiä uhrittomia rikoksia, ja yllättäen poliisin voimavarat riittävät valtavan paljon paremmin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Tunnetuimpia tällaisia ovat esimerkiksi tiedostonjakaminen, mietojen huumeiden käyttö ja hallussapito ja nk. jumalanpilkka. Kun perustulo otetaan käyttöön, on mahdollista vähentää sosiaalityöntekijöitä, mutta toisaalta näillä olisi myös enemmän aikaa auttaa niitä, joilla on aitoja sosiaalisia ongelmia sekä ohjata syrjäytyneitä parempaan elämänhallintaan.

Mitä tulee haitalliseen tai turhaan sääntelyyn, esimerkkejä on kasapäin. Totta kai jokaisesta voidaan erikseen vääntää ja jokaiselle säännölle ja kiellolle löytyy kannattajansa, niille kaikkein pähkähulluimmillekin. Tärkeää on yleinen asenne. Piraattipuolue korostaa kaikessa yksilönvapauksia. Haluamme vapauttaa aukioloajat, purkaa monopolit ja helpottaa pienyrittämistä monin eri tavoin. Itse asiassa juuri pienille yrityksille sääntely on erityisen raskasta.

Rakennemuutokset ovat hankalia, koska vanhat puolueet ovat jääneet kiinni vanhoihin tapoihin ja ajatusmalleihin. Siksi tarvitaan uusia tuulia politiikkaan. Varsinkin nuoret äänestäjät tajuavat tämän. Juuri pidetyissä nuorisovaaleissa Piraattipuolue saikin jopa seitsemän paikkaa eduskuntaan. Olin ilokseni myös näissä varjovaaleissa läpipäässeiden joukossa Pirkanmaalla. Seitsemän edustajan mandaatilla ei kenties vielä maailmaa käännettäisi ylösalaisin, mutta se olisi todella vahva muutoksen alku. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita joillekin näille elintärkeille muutoksille nimittäin jo nykyisten eduskuntapuolueiden joukossa on.

 

Olen ehdolla eduskuntaan Piraattipuolueen listalla Pirkanmaan vaalipiirissä.
Vaalisivuni
FB, Twitter, Google+

Surun päivä: eduskunta leikkasi juuri opintotuesta

2015 March 10
Comments Off on Surun päivä: eduskunta leikkasi juuri opintotuesta
by Harri Kivistö

karhuMoni ehdokas on antanut auliisti opiskelijajärjestöjen lanseeraaman koulutuslupauksen. Keskeisinä teeseinä koulutuslupauksessa on, ettei koulutuksesta leikata eikä opintotukea heikennetä, ja että opinnot säilyvät maksuttomina. Nämä lupaukset ovat lämmittäneet monen nykyisen ja tulevan opiskelijan mieltä sekä niiden jotka uskovat korkean koulutustason olevan maamme keskeisiä vahvuusalueita.

Tänään väistyvä eduskunta läimäytti näitä toiveita poskelle avokämmenellä ja päätti leikata opintotuet kokonaan toista tutkintoa opiskelevilta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli on tarvetta kouluttautua uudestaan eri alalle tai eri pätevyyteen, valtio ei tarjoa kuukauttakaan opintotukea riippumatta siitä onko opitotukikuukausia aiemmin käytetty lainkaan.

Äänestystuloksessa hallituspuolueet (kok, sdp, rkp, kd) äänestivät yksimielisesti puolesta, oppositio (kesk, ps, vas, vihr, vr, m11) taas yksimielisesti vastaan.

Omasta mielestäni tämä on kehno leikkauskohde, koska säästöjä ei kerry merkittävästi, mutta kuitenkin työmarkkinoiden dynaamisuus kärsii ja koulutustaso heikkenee.

Moni leikkausten puolesta äänestänyt kansanedustaja on antanut jo oman koulutuslupauksena. Täydellistä listaa lupauksen tehneistä en löytänyt, joten oma listani on puutteellinen, mutta löysin ainakin kokoomuksen Timo Heinosen sekä Petteri Orpon.

Teknisesti toki vaalilupaukset koskevat luonnollisesti seuraavaa vaalikautta, mutta minusta ei ole lainkaan kohtuutonta sanoa, että äänestäjiä vähintäänkin johdetaan näillä lupauksilla harhaan. Tietenkään ei ole tarvetta leikata koulutuksesta ensi vaalikaudella, mikäli keretään ennen edellisen vaalikauden päättymistä viimeisillä voimilla leikata jo tuntuvasti.

Omassa vaaliohjelmassani tiede ja sivistys ovat tärkeässä osassa Suomen talouden ja kilpailukyvyn kohentamiseksi. Uudelleenkouluttautumista tulee helpottaa eikä torpedoida tällä tavoin.

Eduskunta ei tahdo vapaata kielivalintaa

2015 March 6
Comments Off on Eduskunta ei tahdo vapaata kielivalintaa
by Harri Kivistö

Eduskunta sanoi tänään kovalla äänellä EI valinnaiselle ruotsin opetukselle. Muutosta vastustivat seuraavat puolueet: Kokoomus, SDP, Vasemmisto, Vihreät, KD, Keskusta ja RKP.  Persut sekä indie-eduskuntaryhmät kannattivat aloitetta. Piraattipuolue kannattaa samoin vapaata kielivalintaa osana voimakasta kansainvälistymistä ja koulutuksen uudistamista nykyaikaan.

Läpi meni sen sijaan kokoomuslaisen esittämä ponsi, joka velvoittaa tutkimaan onko mahdollisuuksia/halukkuutta kokeilla alueellisesti joko valinnaisuutta tai esimerkiksi pakkovenäjää. Itse olisin äänestänyt pontta vastaan, koska se on parhaimmillaan mitäänsanomaton ja pahimmillaan vie koulutusta täysin väärään suuntaan (pakkovenäjä tai alueelliset perusteelliset erot opetuksessa).

Maanantaina Tampereella Aamulehden vaalipaneelissa kaikkien puolueiden edustajat kannattivat valinnaista Ruotsia yksimielisesti.  Onkin aika kummallista miten eduskunnan näkemys on kovassa ristiriidassa sen viestin kanssa, mikä vaaleissa annetaan. Toki Tampere nyt ei ole erityisen suomenruotsalainen kaupunki, ja ehkä panelistit vain sattumalta olivat tässä asiassa samoilla linjoilla, mutta samanlaista jakautumista olen huomannut muuallakin. Aiempien vaalien vaalikoneissa parhaimmillaan jopa puolet ehdokkaista on kannattanut vapaata kielivalintaa.

Oma kantani on puolueeni linjan mukainen. Vastaan aina, että Suomi on monikielinen maa. Maahanmuuton kautta kulttuurimme monipuolistuu ja samalla myös erilaiset vieraat kielet tulevat näkyvämmiksi ja merkittävämmiksi. Minusta tämä on aivan hyvä asia: jopa voimavara jos se otettaisiin vakavasti eikä jääräpäisesti pidettäisi kiinni historiallisista jäänteistä. Toisen kotimaisen kielen pakollinen opetus on tosin vasta alle 50-vuotias, mitä ei kenties uskoisi siitä hartaudesta, jolla tätä perinnettä halutaan eduskunnassa kunnioittaa.

Historialliset argumentit ovat minusta tässä täysin toisarvoisia. Samoin puolustuspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa on minusta varsin kummallista sekoittaa tähän asiaan. Kyse on koulutuksesta ja sivistyksestä. Valinnaiset kielet palvelisivat paremmin oppilaiden yksilöllisiä taipumuksia ja tarpeita ja parantaisivat siten Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Minusta monikielisyyden tukeminen on myös luonnollinen osa Suomen EU-jäsenyyttä.

Näissä vaaleissa, kuten kaikissa aiemmissakin, jokaisesta puolueesta löytyy ne pari token-ehdokasta, jotka kannattavat valinnaista ruotsin opetusta. Äänestäkää siis ensiksi puoluetta, hyvät ystävät, ja vasta sitten ihmistä.

Vaalit tulevat ja kaikki haluavat yhtäkkiä laihduttaa

2015 February 19
by Harri Kivistö

En puhu nyt ylipainoisista puoluejohtajista tai kansanedustajista. Puhun ylisuuresta byrokratiasta, tai keskiportaasta, tai sääntelystä, tai hallinnosta, ja niin tuntuvat  tällä hetkellä puhuvan miltei kaikki vanhat puolueet. Joku on ilmeisesti kertonut että tätä kansalaiset näissä vaaleissa haluavat, joten nyt sitä annetaan ainakin verbaalisti kahden kuukauden ajan, kunnes vaalit ovat ohi.

Samat puolueet jotka vuodesta toiseen lisäävät erinäisiä määräyksiä, säädöksiä, kieltoja, holhoavia toimenpiteitä ja niin edelleen, ovatkin nyt sitä mieltä että sääntelyssä/byrokratiassa/holhoamisessa (riippuu puolueesta, mitä sanoja käytetään) on menty liian pitkälle. Passiivia käytetään jottei tarvitsisi kertoa kuka on vastuussa. Harva poliittinen taho on tässä asiassa näet viaton.

Vasemmistopuolueet eivät missään nimessä halua, että julkinen sektori pienenisi, joten siitä suunnasta ei niin paljon laihdutuspuheita kuulla. Sen sijaan yksittäiset ehdokkaat puhuvat yksittäisistä byrokratian ongelmista ja haluavat mennä niitä paikkailemaan. Hyvä että näitä nostetaan esiin, mutta ongelman ydin ei tällä tavoin löydy.

Porvarilliset puolueet haluavat kovastikin pienentää julkista sektoria. On totta, että niin kutsutun väliportaan koko on kasvanut todella suureksi, mutta oikein olisi ensin poistaa sieltä turhia tai jopa haitallisia tehtäviä, ja sitten vasta katsoa mistä voidaan sitten leikata. Toisinpäin tehdessä pakotetaan karsimaan palveluista ja toiminnan laadusta. Kun tällainen poliittinen retoriikka on kaiken lisäksi sumeaa, on vaikea tietää halutaanko milloinkin vähentää opettajia, sosiaalityöntekijöitä vaiko jotakin muuta.

Prosessien tehostaminen on maaginen konsepti, joka käyttöön otettaessa toimii päinvastaisesti. Halutaan että jokin osa prosessista toimii tehokkaammin, joten lisätään raportointia, asetetaan uusi taho valvomaan toimintaa, ja mahdollisesti vähennetään työn tekijöitä, jolloin tehtäviä ei enää hoideta kunnolla ja tehokkuus laskee. Saatetaan asettaa työryhmä tutkimaan tehokkaampia menetelmiä ja pahimmillaan tästä aiheutuu taas uusi pysyvä prosessi aiempien päälle.  Tämä surullinen kaava toistuu uudestaan ja uudestaan kuntatasolla.

Uudenvuoden jälkeen se suurin laihdutusinto tavallisesti sammahtaa noin kuukauden sisällä. Ei ole tapahtunut mitään asenteenmuutosta, vaan on ollut äkillinen innostus joka on luonnollisesti laantunut, koska se ei ole perustunut kuin hetken mielijohteeseen. Samoin käy byrokratian keventämisen suhteen. Kenties vielä alussa joitain yksittäisiä asioita tehdään. Puututaan niihin jäävuoren huippuihin, jotka ovat nousseet mediaan ja josta kansa on sosiaalisessa mediassa möykännyt. Sallitaan “alkoholimainonta” tapahtuman nimessä tai rekan kyljessä tai sosiaalisen median sivujen statuksissa tai nimissä. Ehkä jopa saamme uuden rahankeräyslain, joka hieman helpottaa lupamenettelyä ja mahdollistaa erilaisia joukkorahoituksen muotoja. Sitten tämä into lopahtaa koska ei ole tapahtunut asenteenmuutosta.

Viime aikoina on tuotu esille useita esimerkkejä siitä, kuinka kansalaiset ovat eri puolilla vaatineet päättömiltä kuulostavia sääntelytoimenpiteitä tai kieltoja eri virastoilta. On paha sanoa, tuleeko se holhousvimma virkamiehistöstä vaiko kansasta, mutta ehkei sillä ole väliä. Kumpikin puoli ruokkii toistaan.

Piraatit eivät ole anarkisteja yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta, mutta tietynlainen anarkistinen ajattelutapa löytyy piraattien asennoitumisesta politiikkaan. Yhteiskunta tarvitsee sääntöjä ja suurelta osin olemme tyytyväisiä hyvinvointiyhteiskunnan perustaan, mutta sääntöjen ja säädösten tulisi palvella selkeää yhteiskunnallista hyötyä. Kansalaisia ei pidä suojella heiltä itseltään, sillä liika holhoaminen kääntyy itseään vastaan. Se passivoi ihmisiä ja monissa tapauksissa vähentää näiden vastuuntuntoa itsestä ja lähiympäristöstä. Vastuu sysätään valtiolle, jonka tulisi kieltää ihmisiä tekemästä huonoja päätöksiä

Byrokratian keventäminen, sääntelyn purkaminen, holhouksen hellittäminen, millä termeillä halummekaan asiasta puhua, ei tarkoita näpräämistä. Näprääminen on se ongelma. Piraattipuolueen ratkaisu on asenteenmuutos, jonka tuloksena lakeja aletaan säätää ja purkaa korostaen kansalaisten valinnanvapautta sekä vastuuta: ei laihdutuskuuria vaan elintapojen perusteellinen uudelleenarviointi.

 

Eurooppa on meidän

2014 March 12
Comments Off on Eurooppa on meidän
by Harri Kivistö

Suomella on osansa Euroopan unionissa ja se pitää mennä valtaamaan! Lanka ehdokkaan kädessä on valokuitu ja se edustaa tehokkaampaa kommunikaatiota sekä parempaa tietoturvaa.

Suomella on osansa Euroopan unionissa ja se pitää mennä valtaamaan! Lanka ehdokkaan kädessä on valokuitu ja se edustaa tehokkaampaa kommunikaatiota sekä parempaa tietoturvaa.

Nyt ei ole aika pakittaa, päinvastoin. Vaikka Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vajaa kaksikymmentä vuotta sitten, kansakuntamme jököttää yhä pohjolan korvessa eikä täysin usko olevansa osa Eurooppaa.

Kyllä, me olemme osa Eurooppaa, mutta mikä tärkeämpää, meillä on osamme Euroopassa. Tätä osaa emme vielä ole ottaneet täysin haltuumme. Yhdentynyt Eurooppa tarjoaa uusia rikkauksia kuin neitseellinen, valloittamaton maanosa konsanaan. Kotiin ei siis kannata jäädä murjottamaan.

Matkalla on vaaroja, se on selvää. Olemme jo saaneet aimo kolhuja. Vaan lannistummeko me niin helposti? Vai jatkammeko me sisukkaasti kohti arvokasta päämäärää?

Kyllä! On aika ottaa askel Euroopan ytimeen. Eurooppa on meidän.

______________________________________________________________________

Piraattipuolue lähtee eurovaaleihin täydellä 20 ehdokkaan listalla. Teemoina ovat ainakin tekijänoikeusdirektiivin järkevöittäminen, yksityisyydensuojan ja tietoturvan palauttaminen Euroopan kansalaisille sekä Euroopan unionin päätöksenteon uudistaminen. Piraattipuolueet eri puolilla Eurooppaa kampanjoivat hyvin samankaltaisin tavoittein.

Henkilökohtaiset teemani löydät täältä.